อันดับแข่งขันไทยร่วงWEFปรับลงมาอยู่ที่40ของโลก

ข่าวเศรษฐกิจ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร WEF (World Economic Forum) ปี 2562 ประเทศไทยมีค่าดัชนีความสามารถการแข่งขันดีขึ้นจากปี 2561 จากเดิม 67.5 คะแนน เป็น 68.1 คะแนน แต่อันดับปรับลดลงจากอันดับที่ 38 มาอยู่ที่ 40 ของโลก จากทั้งหมด 141 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ สำหรับอันดับ 1 ปี 2562 มีการล้มแชมป์เกิดขึ้น เมื่อประเทศสิงคโปร์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง 84.8 คะแนน ล้มแชมป์เก่า สหรัฐอเมริกา ที่หล่นไปอยู่อันดับ 2 ด้วย 83.7 คะแนน ส่วนอันดับ 3-10 คือ ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก ตามลำดับ

"เหตุผลที่ทำให้สิงคโปร์ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ของโลกมาจากความสามารถในหลากหลายด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ตั้งแต่คุณภาพของถนนในประเทศ ไปจนถึงประสิทธิภาพของท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้า และสนามบินที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบการเงินที่เข้มแข็งของสิงคโปร์ส่วนอีกเรื่องคือ ความพร้อมในการก้าวขึ้นมาเป็น "ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมระดับโลก" แต่อย่างไรก็ดี ในรายงานระบุว่า สิงคโปร์ยังจำเป็นต้องสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ และต้องพัฒนาคุณภาพทักษะของฐานแรงงานในประเทศอีกจำนวนมาก"

ส่วนข้อสังเกตที่สำคัญปีนี้ เวียดนามเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงที่สุดในโลก โดยมีค่าดัชนีเพิ่มขึ้นถึง 3.5 คะแนน ขยับเพิ่มขึ้นถึง 10 อันดับ จากอันดับ 77 เมื่อปีที่ผ่านมา ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 67

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3 พบว่า ไทยอยู่อันดับที่ 6 จาก 12 ประเทศ โดยเป็นรอง สิงคโปร์ อันดับ 1, ญี่ปุ่น อันดับ 6, เกาหลีใต้ อันดับ 13, มาเลเซีย อันดับ 27 และจีน อันดับ 28 แต่ไทย มีอันดับสูงกว่าประเทศอื่น เช่น อินโดนีเซีย อันดับ 50, บรูไน อันดับ 56, ฟิลิปปินส์ อันดับ 64,เวียดนาม อันดับ 67, กัมพูชา อันดับ 106, ลาว อันดับ 113 ส่วนเมียนมา ไม่ได้รับการจัดอันดับ

จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งหมด พบว่า หากมีการเร่งพัฒนาในเรื่องของการลดการทุจริต ปรับปรุงคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาทักษะของคนในประเทศ และมีนโยบายที่ช่วยลดช่องว่างในการแข่งขันของตลาดภายในประเทศ ซึ่งเป็นดัชนีที่มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมาก แต่ประเทศไทยเรายังทำได้ไม่ดีนัก ก็จะสามารถทำให้ประเทศไทยมีอันดับการแข่งขันที่ดีขึ้นมากได้ ในขณะที่การพัฒนาในเรื่องการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และการมีสุขภาพดีอายุที่ยืนยาวของคนในประเทศ ซึ่งเป็นดัชนีที่มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมาก และประเทศไทยทำได้ดีอยู่แล้ว รวมทั้งสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปได้ง่าย ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้อย่างก้าวกระโดด และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้นต่อไปได้

สำหรับความสามารถในการแข่งขันทาง WEF คำนวณจากดัชนีชี้วัด 4 มิติใหญ่ คือ 1.สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย 2.ทรัพยากรมนุษย์ 3.ตลาด และ 4.ระบบนิเวศของนวัตกรรม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ