วิศวฯมหิดลสร้างเครื่องทำกายภาพบำบัดด้วยตนเองปลดโซ่นักกายบำบัดไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล

ข่าวทั่วไป 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

จากการเปิดเผยของทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับคณาจารย์และทีมแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องทำกายภาพบำบัดด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ป่วยต้องพึ่งพานักกายบำบัดที่เชี่ยวชาญมาเป็นผู้คอยดูแล

นายณัฐภัทร ตันจริยภรณ์หนึ่งในทีมผู้ประดิษฐ์ "MOVDIFY SYSTEM" เครื่องทำกายภาพบำบัดด้วยตนเอง เปิดเผยว่า หลักการทำงานของเครื่องนี้คือ เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแพทย์จะแจกเครื่องมือตัวนี้ให้แก่ผู้ป่วย โดยสวมเครื่องนี้เข้ากับตัวผู้ป่วย และทำการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับจุดต่างๆ ของร่างกายที่เราต้องการทำกายภาพบำบัด จากนั้นเราจะให้ผู้ป่วยเล่นเกมใน แอพพลิเคชั่นที่เราออกแบบ โดยการเลียนแบบท่าทางที่ใช้ในการกายภาพบำบัด เมื่อเล่นเกมเสร็จโปรแกรมจะประมวลผล และส่งสรุปผล ทั้งหมดไปยังแพทย์ที่ทำการรักษา ผ่านสัญญาณอินเตอร์เนต โดยเบื้องต้น ได้มีการทดลองใช้กับผู้ป่วยแล้วพบว่า ผู้ป่วยรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้น สามารถทำกายภาพเองที่บ้านได้ แต่อาจต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ในส่วนของตัวเครื่องที่ยังมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากอยู่ รวมไปถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางต่อไป

นายณัฐภัทร ตันจริยภรณ์ได้ให้ความเห็นว่า การสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ มีแรงบันดาลใจบนแนวคิด ที่ว่าอยากทำอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำกายภาพบำบัดที่บ้านได้ และสามารถทำได้สะดวก ไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล นอกจากนี้ แพทย์ที่ทำการรักษา ยังสามารถติดตามผลการรักษา และพัฒนาการของผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติเวลาที่มีผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือขยับตัวไม่สะดวก จำเป็นต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ จากการสำรวจข้อมูลในปัจจุบันพบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้การรักษาไม่ประสบผลสำเร็จ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำกายภาพบำบัดในบ้านเราจำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล และจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ในแต่ละวัน ผู้ป่วยแต่ละคนต้องเดินทางไป-กลับเพื่อรับการรักษา รวมถึงต้องใช้เวลาในการต่อคิวทำกายภาพบำบัดนานหลายชั่วโมงต่อวัน ทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้ป่วยบางคนต้องมาทำกายภาพบำบัดอย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งถ้าลดเวลาตรงนี้ได้ผู้ป่วยก็จะได้รับการกายภาพบำบัดได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ