อาเซียนรวมใจ!เจ้าภาพบอลโลก

ข่าวกีฬา 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ไทยร่วม4ชาติบิดปี2034

ประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก ครั้งที่ 25 หรือปี ค.ศ.2034 ร่วมกับชาติสมาชิกอาเซียน รวมทั้งหมด 5 ชาติ จากการเปิดเผยของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมโซฟิเทล ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา

การประชุมครั้งนี้สรุปสาระสำคัญว่า มีการมอบหมาย ตำแหน่งประธานอาเซียนจาก ดร.เมียง เล เซ็ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา เป็น นายวิลเลียม รามิเรส ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากประเทศอาเซียนจะหมุนเวียนกันเป็นประธานอาเซียน จากนั้น นายวิลเลียม รามิเรส ของฟิลิปปินส์ ได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือ ด้านกีฬาในทุกมิติของอาเซียน

จากนั้นถึงวาระสำคัญนั่นคือ 10 ประเทศอาเซียนพิจารณาร่วมกัน คือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 โดยได้มีมติเสนอ 5 ประเทศร่วมกันจัดทำข้อมูลทางเทคนิคประกอบการเสนอตัว ประกอบด้วย ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตอบรับมติที่ประชุมว่าประเทศไทยมีความยินดีและเห็นชอบตามมติที่ประชุมอย่างดี อย่างไรก็ดี ต้องนำผลการประชุมครั้งนี้ไปนำเสนอให้ คณะรัฐมนตรีของไทยทราบและให้ความเห็นชอบตาม ขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับแนวคิดการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตโลก ในปี 2034 สืบเนื่องมาจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเห็นพ้องร่วมกันตามสมาคมฟุตบอลของบรรดาชาติสมาชิกที่เสนอให้กลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2034 ใน 15 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการตั้ง คณะทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมการเสนอตัวการเป็น เจ้าภาพของ 5 ประเทศโดยกำหนดให้มีการประชุมครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย

สำหรับประเทศที่ได้เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ จัดฟุตบอลโลกในปี 2034 ประกอบด้วย จีน, อียิปต์, ซิมบับเว, ไนจีเรีย โดยมีสองชาติจากโอเชียเนีย คือ ออสเตรเลีย กับ นิวซีแลนด์ ก็ร่วมเสนอตัวด้วย

บรรยายใต้ภาพ

จัดบอลโลก : นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี กีฬาอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมโซฟิเทล ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ