ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ฯเฟส2 ช่วยราษีไศล500ไร่พ้นวิกฤติน้ำ

ข่าวทั่วไป 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมเตรียมขยายผลดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (ระยะที่ 2) ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลและฝายหัวนาใน 3 จังหวัดได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด โดยเกษตรกรที่สนใจและเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถลงชื่อขอเข้าร่วม โครงการได้ที่หน่วยงานของกรมฯทั่วประเทศ หลังโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯระยะแรกประสบความสำเร็จ สำหรับความคืบหน้าโครงการ ระยะที่ 1 ขณะนี้บ่อน้ำที่ขุดไว้เก็บน้ำช่วงฤดูฝนเต็มศักยภาพ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้มีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจว่าจะมีน้ำพอถึงฤดูแล้งปีหน้า ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษเกษตรกรเริ่มนำมาจำหน่ายที่ตลาด สีเขียว จ.ศรีสะเกษแล้ว ซึ่งการใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ทำเกษตรนั้น ทำให้มั่นคงเรื่องน้ำ เนื่องจากมีแหล่งเก็บน้ำในพื้นที่เป็นของตัวเอง มีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลากหลายชนิดอีกด้วย

"การนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯเข้ามา เพราะกรมเห็นว่าการจ่ายเงินชดเชยให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายยังไม่บรรลุประสิทธิผลเต็มที่ ถ้าราษฎรยังไม่มีรายได้ ความเดือดร้อนจะกลับมาอีก จึงเกิดแนวคิดแก้ปัญหาให้เกษตรกรและราษฎร โดยน้อมนำหลักคิดของในหลวง รัชกาลที่ 9 หรือศาสตร์พระราชา ผสานกับหลักคิดว่า เมื่อมีน้ำจะมีรายได้ มาใช้ดำเนินโครงการนำร่อง โดยใช้ต้นทุนต่ำเพียงไร่ละ 26,500 บาทในการสำรวจ ออกแบบขุดบ่อและ ปรับรูปแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำเกษตรกรรม ตลอดจนสนับสนุนองค์ความรู้สำหรับทำเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกร" ดร.ทองเปลวกล่าว

"วิธีทำเกษตรทฤษฎีใหม่จะช่วยบรรเทาปัญหาด้านน้ำได้ตามเจตนารมณ์และยุทธศาสตร์กรม การให้ความรู้จัดการน้ำและพึ่งพาตนเองถือเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล เนื่องจากแปลงเกษตรลดใช้สารเคมี ประหยัดงบบำรุงรักษาเครื่องมือชลประทานปีละหลายพันล้านบาท เกษตรกรที่ไม่อยู่ในพื้นที่การชลประทานเข้าถึง ซึ่งมีกว่า 90 ล้านไร่ทั่วประเทศ ก็สามารถอยู่รอดจากการเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ตัวเองได้ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มพื้นที่ป่า ภัยพิบัติจากความผันผวนของภูมิอากาศลดน้อยลง" ดร.ทองเปลวกล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ