เหลือ2กลุ่มชิงดำ ประมูลอู่ตะเภา ผุดเมืองการบิน

ข่าวเศรษฐกิจ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนา สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการ คัดเลือกได้มีมติเห็นชอบให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเห็นชอบให้มีการดำเนินการ เปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมิน 2 ราย (จากผู้ยื่นข้อเสนอ 3 ราย) ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) และกลุ่ม Grand Consortium ได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 อย่างพร้อมเพรียง

โดยการดำเนินการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน และเป็นธรรม ต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ซึ่งในการเปิดเอกสารข้อเสนอซองดังกล่าวมีผู้แทน คณะกรรมการคัดเลือก ผู้แทนคณะทำงานฯ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ที่ปรึกษา และผู้สังเกตการณ์ อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าสังเกตการณ์ รวมทั้งได้มี การบันทึกภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ กล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ