คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: เปิดยื่นขอนำเข้าสินค้าเกษตร

ข่าวเศรษฐกิจ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มีการจัดสรรปริมาณในโควตาสินค้าเกษตรตามพันธกรณีตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศในทุกปี ซึ่งปี 2563 ได้กำหนดให้มีการยื่นขอรับการจัดสรรปริมาณในโควตาสินค้าเกษตรตามความตกลง องค์การการค้าโลก (WTO) จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชา, พริกไทย, ลำไยแห้ง, เมล็ดกาแฟ, ผลิตภัณฑ์กาแฟ และกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม อื่นๆ โดยผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้นำเข้ากับกรม สามารถยื่นขอรับจัดสรรโควตา ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-quota.dft.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2562 บรรยายใต้ภาพ วันชัย วราวิทย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ