คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: จิตอาสาอภ.จังหารพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

ข่าวทั่วไป 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ว่าที่ ร.ต.อาณพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอจังหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ในวันที่ 23 ต.ค. 2562 โดยกำหนดการจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยมีประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานจำนวนมาก สำหรับ อ.จังหาร เป็นพื้นที่ทางทิศเหนือของ จ.ร้อยเอ็ด ตามถนนปัทมานนท์ ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ กม.7 แยกออกมาจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เมื่อประมาณปี 2532 มีแม่น้ำชีเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด อ.จังหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือติดต่อกับ อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย และ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.เชียงขวัญ ทิศใต้ติดต่อกับ อ.เมืองร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.เมืองมหาสารคาม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ