ชม ชิม ช้อป 'ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี....ของดีเมืองนนท์'

ข่าวบันเทิง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเอกลักษณ์ ให้กับชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในตลาดน้ำ 6 แห่ง ภายใต้โครงการ "ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี....ของดีเมืองนนท์" ให้ นักท่องเที่ยวได้ ชม ชิม ช้อป กับผลิตภัณฑ์และอาหารท้องถิ่นที่อร่อยและราคาไม่แพง พร้อมการประกวด หนูน้อยตลาดน้ำและการประกวดร้องเพลงในทุกๆ ตลาด

อำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรี ได้สนับสนุนให้มีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดจำหน่ายตาม นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีไทยอย่างยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาวิถีชีวิตของความเป็นไทย ผ่านทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวสามารถนำมาสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการ ท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกในการประกอบการ เพิ่มรายได้ มีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี มีแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านและมีคลองสาขาอยู่หลายสายคลอง ชาวนนทบุรี จึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ แม้ว่าในปัจจุบันการค้าขายสินค้าทางเรือจะลดน้อยลง แต่ก็ได้มีการรวมกลุ่มกันเกิดเป็นตลาดน้ำขึ้นหลายแห่งในจังหวัด นนทบุรี โดยกิจกรรมทั้งหมด 6 ตลาด คือ ตลาดน้ำไทรน้อย วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562, ตลาดน้ำประชารัฐ วัดโตนด วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562, ตลาด ริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562, ตลาดน้ำวัดตะเคียน วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562, ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562, ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ วันที่ 19-17 พฤศจิกายน 2562

โดยเริ่มจัดครั้งแรกวันที่ 5-6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ตลาดน้ำไทรน้อย หลังจากนั้นจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ในแต่ละตลาด จนครบทั้ง 6 ตลาด กิจกรรมในงานแต่ละครั้งนอกจาก นักท่องเที่ยวจะได้ ชม ชิม ช้อปกับผลิตภัณฑ์และอาหาร ท้องถิ่นที่อร่อยและราคาไม่แพงแล้ว ยังจะได้พบกับกิจกรรมมากมายมีการประกวดร้องเพลง ชิงเงินรางวัลรวม 45,000 บาท และการประกวดหนูน้อยตลาดน้ำ ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาทอีกด้วย"

ตลาดน้ำประชารัฐวัดโตนด ล่องเรือเที่ยวคลองอ้อม ทอดผ้าป่ากลางน้ำ หนึ่งเดียวเมืองนนท์ ถือเป็นโครงการตลาดประชารัฐ เพราะตลาดน้ำแห่งนี้ มีพื้นที่ติดคลองอ้อมนนท์ ซึ่งลำคลองสายนี้ยังคงวิถีชีวิต ริมน้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายแห่ง การเปิดตลาดน้ำแห่งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนโดยคนในชุมชน ฟื้นชีวิตคนอ้อมนนท์ ให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรของคนบ้านสวนที่มีพื้นที่ติดริมคลองได้หวนกลับมา มีกิจกรรมร่วมกัน มีร้านค้าจำนวนมากทั้งอาหารพื้นบ้าน สินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี

ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในเขตบริเวณเดียวกับวัดใหญ่สว่างอารมณ์ เป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าของดีขึ้นชื่อ อาทิ ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้า วิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ขนมหวาน ในบรรยากาศร่มรื่นริมน้ำเจ้าพระยา รับประทานอาหารอร่อยและ นั่งเล่นพักผ่อน ชมและให้อาหารปลาวังมัจฉานับหมื่นตัว และสามารถล่องเรือชมรอบเกาะเกร็ดได้

ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตั้งอยู่ในวัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มีสารพันสินค้าให้เลือกซื้อหากันบนฝั่งหรือจะเลือกซื้อจากเรือที่พายมาขายก็ได้ เช่น เรือผลไม้ตามฤดูกาล เป็ดพะโล้ ก๋วยเตี๋ยวเรือ เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร ฯลฯ นอกจากตลาดน้ำแล้วยังสามารถสักการะ หลวงปู่แย้ม และลอดใต้อุโบสถเสริมสิริมงคล

ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว ตั้งอยู่ซอย 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นตลาดน้ำขนาด กะทัดรัดที่มีของกินให้เลือกซื้อเลือกหามากมาย มีร้านค้าต่างๆ รายล้อมอยู่รอบสระน้ำกว้าง ให้ นักท่องเที่ยวได้เดินวนเลือกชมและซื้อสินค้ากันอย่างครบถ้วน มีอาหารอร่อยๆ ให้เลือกชิม มากมาย เช่น ผัก-ผลไม้สดจากสวน, ผักชุบแป้งทอด, ทองพับสมุนไพร, หมี่กรอบโบราณ, ปลาร้าทรงเครื่อง, ก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ, เมี่ยงคำเกสรบัว, ขนมครกสิงคโปร์, น้ำผลไม้พื้นบ้านไทย และทอดมันยอดมะพร้าวอ่อน เป็นต้น

ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ ตั้งอยู่ในวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี เป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลาย เน้นคุณภาพและราคาประหยัด นอกจากจะได้ไหว้พระทำบุญ เป็นมงคลชีวิตแล้ว ก็มาเดินเยี่ยมชม ชิม เช็คอิน "ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ" มีอาหารหลากชนิด เช่น ผัดไทยกุ้งสด ราดหน้าหมู-ทะเล กะเพราถาด ขนมไทย เบเกอรี่ เมี่ยงปลาทู ปลาร้าหลน ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูไส้หมู เต้าหู้ทอด หมูทอด เนื้อทอด ไอศกรีมบุฟเฟ่ต์ มะม่วงนมสดปั่น เฟรนช์ฟรายส์ชีส แซนด์วิชชีสยืด พิซซ่า สเต๊ก และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงยังมีผักและผลไม้พื้นบ้าน อร่อยๆ อีกมากมาย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ