คอลัมน์หนังสือเด่น: คอร์รัปชัน ของไม่ดีที่ไม่มีการแก้ไขตัวบ่อนทำลายความศรัทธาในความดี

ข่าวทั่วไป 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โดย ชนิตร ภู่กาญจน์ "คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก" เขียนโดย "ต่อตระกูล ยมนาค และ ต่อภัสสร์ ยมนาค" จำหน่ายเล่มละ 145 บาท เนื้อหากล่าวถึง การคอร์รัปชันที่มิได้เป็นเพียงแต่การทำให้ทรัพยากรของชาติสูญเปล่าเพราะถูกเบียดบังเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในการดำเนินนโยบายของภาครัฐ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน นอกจากนี้ยังบ่อนทำลายความศรัทธาในความดี ความงาม และความจริง อันเป็นจริยธรรมพื้นฐานของสังคมอีกด้วย โดยนำเสนอความรู้ความเข้าใจในเรื่องคอร์รัปชัน ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ที่ให้ความรู้ ในด้านวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์ของคอร์รัปชันในประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับการต่อสู้คอร์รัปชัน กลไกการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศต่างๆ ตลอดจนสิ่งค้นพบจากแนวคิดวิชาการด้านคอร์รัปชันในระดับโลก

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ