ผู้บริหารหญิงเก่งแห่ง 'ซมโปะ ประกันภัย' รับมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นที่นำเทคโนโลยีมาใช้

ข่าวบันเทิง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เป็นผู้บริหารหญิงเก่งในแวดวงประกันภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีรางวัลการันตีความสามารถ ล่าสุด "ซมโปะ ประกันภัย" คว้ารางวัลประกันภัย ดีเด่นที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบประกันวินาศภัย ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น ครบวงจร 2562 (Prime Minister's Insurance Award 2019)

"ซมโปะ ประกันภัย" บริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเพื่อคนไทย คว้ารางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562 ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 2562 (Prime Minister's Insurance Award 2019) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในงานสัปดาห์ประกันภัย 2562 (Thailand Insurance Expo 2019) ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวว่า บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความ ยินดีที่บริษัทฯได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ เพื่อทำให้ ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในบริการ ผลิตภัณฑ์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคม ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ตามแนวทางดูแล คนไทยหัวใจญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ซมโปะ ประกันภัย นับเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้ จัดทำ "กรมธรรม์ประกันพืชผลลำไยจากภัยแล้ง"ร่วมกับ คปภ. โดยนำเทคโนโลยีวัดดัชนีสภาพอากาศจากดาวเทียมและข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 20 ปี มาสร้างเป็นสมการได้ว่า หากพื้นที่ทำประกันภัยเหล่านี้ฝนไม่ตกติดต่อกันนานเกินดัชนีฝนแล้งที่กำหนด ซึ่งจะเกิดความเสียหายต่อลำไยอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าชดเชยให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทำประกันภัยนั้นๆ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ