ก.เกษตรคุมเข้มขนย้ายต้นพันธุ์ตัดตอนโรคระบาดใบด่างมันฯ

ข่าวทั่วไป 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยสถานการณ์ ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ว่า พบการระบาดใน 15 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี สระแก้ว ระยอง นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น และมหาสารคาม คิดเป็นพื้นที่ 55,924 ไร่ และทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคไปแล้ว 13,111 ไร่ โดยจังหวัดที่พบการระบาดเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากใช้ท่อนพันธุ์ติดโรคจากแหล่งระบาด

จากการสำรวจโรคใบด่างมัน สำปะหลังในจ.นครราชสีมา พบระบาดลดลง เพราะออกประกาศควบคุมการขนย้าย ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง หลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาตและวิธีขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นการป้องกันและหยุดยั้งไม่ให้แพร่ระบาดไปพื้นที่อื่น รวมทั้งสำรวจและกำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างออกจากแปลงหรือทำลายแปลงที่มีการระบาดทันที เพื่อเฝ้าระวังป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้ระบาดเพิ่ม ได้กำหนดแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เข้มงวด ได้แก่ ควบคุมการขนย้ายท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังจากแหล่งระบาด โดยใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ร่วมสำรวจเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ปลูกทั่วประเทศต่อเนื่อง และแนะนำแหล่งซื้อท่อนพันธุ์สะอาดในพื้นที่ไม่พบการระบาดของโรค 38 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครนายก นครพนม นราธิวาส น่าน บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลำปาง ลำพูน เลย สกลนคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี ดังนั้น ขอเตือนเกษตรกรทั้ง 53 จังหวัด ให้เลือกซื้อท่อนพันธุ์มันจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคใบด่าง 38 จังหวัดตามที่แนะนำดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ