สัมมนา

ข่าวทั่วไป 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "ผลกระทบจากคำพิพากษาศาลปกครองกลาง" จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย จำกัด (ชสอค.) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบจากกรณีศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษา ให้รมว.ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ 2551 โดยมีผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 250 แห่ง ร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ