ร่วมมือ

ข่าวทั่วไป 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านแอพพลิเคชั่นดาวเทียมสำหรับวางแผนการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีความพร้อมด้านข้อมูลการเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วประเทศจากฐานข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งอัพเดททุกปี และมีความสำคัญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่อไป

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ