มธบ.เปิดคอร์สล้วงลึกเทคโนโลยี Blockchain จุดประกายธุรกิจใหม่ย้ำ! 'เขียนโค้ดไม่เป็นก็เรียนได้'

ข่าวทั่วไป 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

BlockChain (บล็อกเชน)เป็นเทคโนโลยีสำคัญต่อการพัฒนา แอพพลิเคชั่น ที่อนาคตอันใกล้นี้ จะกลายหัวใจสำคัญของ วงการธุรกิจ และนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น วันนี้และเดี๋ยวนี้ บล็อกเชน ทำให้เห็นแล้วว่า เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้ว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ที่สำคัญในอนาคตบล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ปัจจุบันนักธุรกิจทั่วโลกเริ่มนำบล็อกเชน เข้ามาพัฒนางานต่างๆ รวมถึงธุรกิจในไทย เช่น สถาบันการเงิน ก็ให้ความสนใจเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทำให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มมีการตื่นตัวกันมากในการนำบล็อกเชน มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงมูลค่าการลงทุน ซึ่ง บล็อกเชน มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่าง รวดเร็ว และยังมีการคาดการณ์ว่าอีกไม่เกิน 8 ปี จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย บรรยายใต้ภาพ ดร.พณชิต

และเพื่อเป็นการรองรับ การ กระจายตัวของ บล็อกเชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จึงได้เปิดหลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Non-Technical "เขียนโค้ดไม่เป็นก็เรียนได้" อันเป็นหลักสูตรเพื่อการอบรม Blockchain ให้กับ ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักลงทุนและ ผู้สนใจทั่วไป โดยมี สถาพน พัฒนคูหา CEO และผู้ก่อตั้ง Smartcontract Thailand ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี บล็อกเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นวิทยากร

ดร.พณชิต กิตติปัญญางามผู้อำนวยการสถาบัน DPU X สถาบัน เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต โดย มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) และนายก สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ เทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) เปิดเผยว่า จุดเด่นของหลักสูตรบล็อกเชน คือ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของ ข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทำให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเริ่มมีการตื่นตัวกันมาก ในการนำบล็อกเชน มาช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงมูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยีนี้

ดร.พณชิต กล่าวต่อไปว่า หลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Non-Technical ที่นำมาใช้ในการอบรม เป็นการเตรียม ความพร้อมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ โดยในหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นก็สามารถเข้าใจการทำงานของบล็อกเชนได้ รวมถึงได้รู้และเข้าใจเทคนิคการนำบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือยกระดับศักยภาพขององค์กร พร้อมแนวทาง การสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง อีกทั้งยังจะได้แนวคิดในการรังสรรค์ Blockchain Project Ideas จาก ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน สำหรับเนื้อหาสำคัญของหลักสูตร ประกอบด้วย 1.คุณสมบัติที่สำคัญและกลไกการทำงานของ บล็อกเชน ความปลอดภัยในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจ 2.บล็อกเชนก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงอย่างไร สำหรับธุรกิจ ในปัจจุบัน รวมถึง อนาคต โอกาส และช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยี Blockchain 3.แนวทางในการริเริ่ม Blockchain Project ในองค์กร กลยุทธ์ และเทคนิคในการ เลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่เหมาะสม กับธุรกิจ และความท้าทาย : ปัญหา อุปสรรค ในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ และวิธีเอาชนะอุปสรรค รวมทั้งกรณีศึกษาการนำ Blockchain ไปปรับใช้ในองค์กรต่างๆ และ 4.ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี Blockchain : แนวทางในการป้องกัน และกำจัดความเสี่ยง โดยมี คุณสถาพน พัฒนคูหา CEO และผู้ก่อตั้ง Smartcontract Thailand ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีบล็อกเชนระดับแนวหน้า ของประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการอบรมจะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถาม-ตอบ เชิงลึกกับวิทยากร พร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาในการนำไปใช้ในธุรกิจต่างๆ เพื่อ จุดประกายผู้เข้าอบรมค้นพบแนวทาง นำบล็อกเชนไปปรับใช้ในองค์กรของตนเองอีกด้วย

"การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ที่มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ อยากทราบรายละเอียด เพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ http:// dpux-reskill.dpu.ac.th" ดร.พณชิต กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ