เติมแหล่งทุนฟู้ดทรัคใช้กิจการเป็นหลักประกันเงินกู้

ข่าวเศรษฐกิจ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ปัจจุบันมีธุรกิจที่นำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจแล้วจำนวน 4,327 ราย หากการประชุมหารือครั้งนี้มีผลเป็นที่น่าพอใจ ธนาคารยอมรับและเปิดโอกาสให้ธุรกิจฟู้ดทรัคนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดี และเป็นต้นแบบให้สถาบันการเงินอื่นๆ ยอมรับด้วยเช่นกัน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เชิญหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วยธนาคารออมสินผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุนองค์กรเครือข่ายธุรกิจ ฟู้ดทรัคแหล่งรวมกลุ่มของผู้ประกอบการฟู้ดทรัคกว่า 700 ราย บริษัท วี เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น Tech Start Up ที่บริหารแพลตฟอร์มการให้บริการรถฟู้ดทรัคบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนพื้นที่ขายในปั๊มน้ำมันพีทีบริษัท เบทาโกร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบด้านอาหาร และผู้ผลิตรถฟู้ดทรัคซึ่งจะมาร่วมประชุมหารือ แนวทางในการส่งเสริม SME ให้เข้าถึง แหล่งเงินทุนด้วยการนำกิจการฟู้ดทรัค (Food truck) มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุน โดยใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง สามารถขยายตัวและสร้างความเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน

"Food Truck เป็นร้านอาหารเคลื่อนที่ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนรุ่นใหม่เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มาก ประมาณ 450,000-500,000 บาท ก็สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้แล้วนอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการที่ง่าย สะดวกใช้พนักงานไม่มากก็ดำเนินกิจการได้ อีกทั้ง ยังสามารถเคลื่อนย้ายร้านไปหากลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด และตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเหตุผลนี้กรมฯ จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจในรูปแบบนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ประกอบกับแนวคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีไอเดียแปลกใหม่ในการขายสินค้าจะทำให้ธุรกิจเติบโตและขยายตัวได้รวดเร็วขึ้น หากได้รับการสนับสนุนและเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ก็จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้เป็นพลังสำคัญในการช่วยซ่อม สร้าง และเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของไทย ได้ไม่ยาก"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ