เกษตรฯเร่งพัฒนาพื้นที่คทช.

ข่าวทั่วไป Wednesday October 16, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

จัดที่ดินทำกินสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) 335 ราย ณ โรงเรียนพนมเบญจา ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จ.กระบี่ว่า พื้นที่ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ที่ได้บุกรุกครอบครองและทำประโยชน์ด้วยการปลูกปาล์มน้ำมัน เนื้อที่รวมประมาณ 11,907 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลง ซึ่งวันนี้มาติดตามความก้าวหน้าในแปลงที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 7,186 ไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ส.ป.ก. ได้ประกาศเป็นพื้นที่เป้าหมายในการยึดพื้นที่คืนตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 แปลง No.601 เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ และจะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อประกาศเป็น เป้าหมายยึดคืนต่อไป

"กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. ต้องเร่งคัดเลือกเกษตรกร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ดำเนินการให้มีความพร้อม เพื่อให้สถาบันเกษตรกร ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถดำรงชีวิต และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ได้จริง ทั้งนี้ ควรสนับสนุนการพัฒนาอย่างครบวงจรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานบูรณาการจนเกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จนถึงการพัฒนาด้านการตลาด โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มเกษตรกร ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และขับเคลื่อนการจัดทำแผนการผลิตภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิตและโครงการเกษตรแปลงใหญ่อีกด้วย" รมช.ธรรมนัส กล่าว

สำหรับแปลงที่ 1 ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) นั้น ส.ป.ก. ได้ดำเนินการ นำพื้นที่เสนอเข้าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ (คปจ.กระบี่) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ จัดที่ดิน โดยให้มีอัยการจังหวัด หรือยุติธรรมจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการสอบสวนสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน

ในโอกาสนี้ ร้อยเอกธรรมนัส ได้เป็นประธานในการมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 335 ราย ณ โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ