คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: ลดขั้นตอน-ระยะเวลาจัดตั้งธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และตัดสิ่งที่จะกลายภาระให้กับภาคธุรกิจออกไป ล่าสุดกรมฯได้ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม บูรณาการการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ พร้อมกับการขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้างได้ ณ จุดเดียว จากเดิมมีขั้นตอนและระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ 5 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลา 4.5 วัน โดยจากนี้ไปภาพรวมของการจัดตั้งธุรกิจจะลดขั้นตอนลงเหลือ 3 ขั้นตอนเท่านั้น และใช้ระยะเวลาเพียง 2.5 วัน ซึ่งบริการนี้พร้อมที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

บรรยายใต้ภาพ

วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ