กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยประสบความสำเร็จงดงามในการจัดแข่งขันวิทยาศาสตร์

ข่าวทั่วไป Thursday October 17, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2562 ในการแข่งขัน Thailand-Japan Game Pogamming HACKATHON 2019 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่จัดขึ้น โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

การแข่งขัน Thailand-Japan Game Pogamming HACKATHON 2019 ครั้งนี้ถือเป็นรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง จำนวนโรงเรียนละ 4 คน และครูคอมพิวเตอร์ จำนวนโรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมชิงชัย ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2562

รูปแบบในการแข่งขัน มีการแบ่งกลุ่มใหม่ โดยที่นักเรียนในโรงเรียนเดียวกันจะไม่ได้อยู่ร่วมในกลุ่มเดียวกัน แต่จะจัดให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียนมาอยู่ร่วมกับโรงอื่นด้วยวิธีสุ่มตัวเลือก ให้แต่ละกลุ่ม มีจำนวน กลุ่มละ 4 คน กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Unity เพื่อให้นักเรียนแต่ละทีมที่มาจากต่างโรงเรียนกันได้เขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเกมร่วมกัน โดยทีมที่ได้ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จะเข้าชิงชนะเลิศ กับทีมจากประเทศญี่ปุ่น ในงาน TJ-SIF 2019 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร พร้อมได้ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ทีม PEN ประกอบด้วย 1.นายเวธน์ชานน วงศ์พัฒนพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ตรัง 2.นางสาวนันท์ทพิน นันทะแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย พิษณุโลก 3.นายรุจิภัส ทองเป้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 4.นายเจษฎาวุฒิ ปะเพระตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์, รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ทีม Gold E ประกอบด้วย 1.นายนรวิชญ์ ผการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2.นายวรกมล คุณโชติธำรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 3.นายมาฟีญวัชณ์ ทรงสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4.นางสาวกวินธิดา โหล โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์, รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ทีม WECRAFT ประกอบด้วย 1.นายนรวิชญ์ ผการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ชลบุรี 2.นายวรกมล คุณโชติธำรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เลย 3.นายมาฟีญวัชณ์ ทรงสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4.นางสาวกวินธิดา โหล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ทั้งสามอันดับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้เข้าทั้งหมด โดยมี นายเอกชัย วัฒนไชย และ นายสกลเกียรติ ขันทอง เป็นครูที่ปรึกษา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ