คอลัมน์รายงานพิเศษ: บุรีรัมย์เดินหน้าแหล่งผลิตกัญชาทางการแพทย์ เพิ่ม7แห่งพร้อมเปิดคลินิกกัญชาครบทุกอำเภอ

ข่าวทั่วไป Saturday October 19, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ขวัญชัย หาญประโคน

สสจ.บุรีรัมย์ ลงนามความร่วมมือกับ โรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนอีก 7 แห่ง เพื่อดำเนินการปลูกกัญชาส่งให้ โรงพยาบาลคูเมือง นำไปผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ พร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลทุกแห่งครบทั้ง 23 อำเภอของบุรีรัมย์

ที่ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลคูเมือง กับ โรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 7 แห่ง เพื่อดำเนินการความร่วมมือกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่าง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินการปลูกสมุนไพรกัญชาส่งต่อให้กับโรงพยาบาลคูเมือง นำไปใช้ในการผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ประกอบด้วย โรงพยาบาลนางรอง กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า อ.เมืองบุรีรัมย์, โรงพยาบาลโนนดินแดง กับวิสาหกิจชุมชนไร่เพื่อนคุณ อ.ประโคนชัย, โรงพยาบาลละหานทราย กับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ละหานทราย อ.ละหานทราย, โรงพยาบาล สตึก กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเสราะตึก อ.สตึก, โรงพยาบาลพุทไธสง กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพุทไธสง อ.พุทไธสง, โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า อ.เมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลบ้านกรวด กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานไร่กิ่งทอง อ.บ้านกรวด

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการมอบป้าย คลินิกกัญชาทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล ในสังกัดครบทั้ง 23 อำเภอ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กว่าจะมาเป็นบุรีรัมย์โมเดล" ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูก และการวิจัย เพื่อสกัดน้ำมันกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์จาก นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมืองด้วย

ด้านนายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือนี้ เพื่อเป็นการต่อยอด ส่งเสริม พัฒนาวัตถุดิบ และพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ ใน จ.บุรีรัมย์ โดยคาดหวังให้ จ.บุรีรัมย์ เป็น ผู้นำด้านการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ จากเดิมที่มีเพียงโรงพยาบาลคูเมือง ที่ได้รับอนุญาตร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน อ.คูเมือง เท่านั้น

แต่ความต้องการใช้สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดเพียงพอต่อความต้องการใช้ สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ และเพื่อให้การดำเนินการ ด้านการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่เดิมมีคลินิกเพียง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กับโรงพยาบาลคูเมือง จึงได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการด้านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ไปยัง โรงพยาบาลอำเภอครบทุกแห่งทั้ง 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ ด้วย เพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า กัญชา ยังคง ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่คลายล็อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย นำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อรักษา ควบคุมอาการของโรค และภาวะของ โรคที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานยังไม่ได้ผล เท่านั้น โดยยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ ประชาชน หรือบุคคลทั่วไปปลูก หรือมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ และการสันทนาการได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ