คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: บุรีรัมย์นำจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน

ข่าวทั่วไป Saturday October 19, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ที่บริเวณวัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ต่างตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยแบ่งพื้นที่ช่วยกัน พัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ทั้งบริเวณรอบนอก และภายในวัดกลาง (พระอารามหลวง) แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ