คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ครั้งที่ 1

ข่าวทั่วไป 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 1 เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ต.ค. 2562 พร้อมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ต้อนรับ ที่โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดย จ.ร้อยเอ็ด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอนุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2554 ในลำดับที่ 53 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.ร้อยเอ็ด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ