คอลัมน์โซไซตี้: ตีฆ้อง ร้องป่าว ชวนเที่ยวงานกาชาด สวนลุมพินี 15-24 พ.ย. 2562

ข่าวบันเทิง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี 2562 จัดประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ การจัดงานกาชาดประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี โดยการประชาสัมพันธ์ปีนี้มีเป้าหมาย ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด เน้นย้ำเรื่องการเดินทางโดยรถสาธารณะ รณรงค์ให้ประชาชนพกถุงผ้า งดโฟม ลดพลาสติก ในงาน กาชาดเพื่อลดปริมาณขยะ เป็นงานกาชาดสีเขียว ต้นแบบของงานมหกรรมความรื่นเริงขนาดใหญ่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมทำบุญหยอดกล่องชดเชย ค่าบัตรผ่านประตู ให้สภากาชาดไทยมีเงินรายได้เพื่อนำไป ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจต่อไป

การจัดงานกาชาดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม" มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาและองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมี ต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้มีอุปการคุณและประชาชนได้มี ส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย และหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย ซึ่งภายในงานยังคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ และมนต์เสน่ห์ของงานกาชาด อาทิ การออกร้านจาก หน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก การสอยดาวเสี่ยงโชค การออกสลากกาชาด การประกวดร้านกาชาด ประกวดขวัญใจงานกาชาด ประกวดสุขภาพเด็ก และผู้สูงวัย ฯลฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ