คอลัมน์ตะลอนเที่ยว: สืบมรรคา สืบต่อความจงรักภักดีโดยไม่มีวันสิ้นสุด

ข่าวบันเทิง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

by Mr.Flower ความจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะ ต่อองค์พระผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ คือความประพฤติของผู้รู้ ผู้เจริญ เป็นพฤติกรรมที่โลกทั้งสามย่อมสรรเสริญ ตลอดไป และจะส่งเสริมให้ผู้ประพฤติปฏิบัติ มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ความจงรักภักดีของหนุมานบุตรพระพาย ที่มีต่อพระรามคือความจงรักภักดีที่ยากจะหา ความภักดีของผู้ใดเสมอเหมือนหรือเทียบเท่าได้ หนุมานยอมมอบกายถวายหัวแด่พระรามด้วย ความเต็มใจยิ่ง และไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ที่บังเกิดขึ้น เมื่อยามที่ได้รับอาสาถวายงานแด่พระราม เราจะเห็นได้ว่าหนุมานถวายงานจนถึงกระทั่ง ตัวตาย ด้วยเหตุที่ได้ให้สัจวาจาว่าจะจงรักภักดีต่อพระรามตลอดไป

โขนรามเกียรติ์ชุดสืบมรรคา ซึ่งอำนวยการ ผลิตโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะเปิด การแสดงประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เริ่มการแสดงตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562

โขนนับเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่มีความ เก่าแก่ของไทย เป็นการรวมเอาสรรพศิลป์ และสรรพศาสตร์ด้านการแสดงต่างๆ รวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การร่ายรำที่งดงามสอดคล้องกับเรื่องราว บทเพลงที่ใช้บรรเลง บทขับร้อง ฉาก เครื่องแต่งกายที่งดงามซึ่งทรงไว้ด้วย ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่นต่างๆ เช่น พัสตราภรณ์ของตัวพระ และตัวนางที่เป็นผ้ายก อันมีต้นกำเนิดจาก บ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องประดับ และศิราภรณ์ หรือหัวโขน แต่ที่สำคัญคือโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยังนำเสนอ เทคนิคประกอบฉากที่ทันสมัย สมจริง ทำให้ การชมโขนรามเกียรติ์มีอรรถรสสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำเสนอต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 โดยเริ่มมาจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงต้องการ สืบสานอนุรักษ์ศิลปะการแสดงขั้นสูงนี้ไว้ให้อยู่คู่กับ สังคมไทย และทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยร่วมกันทำนุบำรุงรักษาและสืบสานการแสดงโขนตามแบบอย่างที่ถูกต้องตามขนบไว้ให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทย

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในฐานะประธาน คณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพฯ กล่าวถึงการจัดแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนสืบมรรคา ว่า เป็นตอนที่สนุกสนาน มีหลายรสชาติของการแสดง โดยเฉพาะการผจญภัย ของหนุมานทหารเอกของพระราม และที่น่าสนใจมากคือมีฉากที่ตระการตา มีท่าร่ายรำที่งดงามวิจิตร โดยเฉพาะในการแสดงทศกัณฐ์หน้าทอง ซึ่งเป็นตอนที่งดงามมากทั้งการแต่งองค์ทรงเครื่อง ถนิมพิมพาภรณ์ ท่าร่ายรำ และบทเพลงประกอบ

การที่โขนรามเกียรติ์ได้กลับมาเป็นที่นิยม ชมชอบของคนไทยจำนวนมากในยุคปัจจุบัน เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงตั้งพระทัยไม่ให้โขนสูญสลายไปจากสังคมไทย ถ้าหากไม่มีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้ว โขนก็อาจจะต้องประสบกับปัญหาใหญ่นั่นคือสูญสลายหายไปตามกาลเวลา เพราะขาดผู้ดูแลอุปถัมภ์และขาดผู้ชม จึงกล่าวได้ว่าโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นการรวบรวมสรรพศาสตร์ และสรรพศิลป์เข้าด้วยกันโดยแท้จริง และที่สำคัญคือการแสดงโขนนี้ทำให้สอดคล้องกับยุคสมัยเข้ากับกาลเวลา จึงเป็นการแสดงที่ทันสมัย แต่ธำรง รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมแบบโบราณไว้อย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์

โขนรามเกียรติ์ ตอนสืบมรรคา มีเรื่องย่อว่า พระรามสั่งให้หนุมานไปสืบหาว่าทศกัณฐ์ นำนางสีดาไปไว้ ณ ที่แห่งใดในกรุงลงกา หนุมาน จึงต้องตามสืบหาว่านางสีดาถูกนำตัวไปไว้ ณ ที่แห่งใด ซึ่งการแสดงในตอนนี้เน้นความ สามารถของหนุมานมากเป็นพิเศษ แต่ก็ผสมผสาน ไว้ด้วยความน่าสนใจของทศกัณฐ์ และความงามวิจิตรของนางสีดา ผสมผสานกับความโดดเด่นของตัวละครอื่น ๆ เช่น นางอังกาศตไล หรือ อากาศตไล นางผีเสื้อสมุทร ยักษ์ปักหลั่น นกสัมพาที เป็นต้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือในตอนที่นำเสนอให้เห็นว่าหนุมานนั้นนอกจากจะมีความจงรักภักดีต่อพระรามอย่างหาที่สุดมิได้แล้ว ยังมีความเสียสละอย่างสูง โดยเฉพาะในฉากที่หนุมานแปลงกายให้ใหญ่โตเพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำกว้างใหญ่ แล้วให้เหล่าวานร เดินเหยียบไปบนร่างของตนเองเพื่อข้ามไปยังจุดหมาย

ขออนุญาตเล่าถึงฉากเด่นๆ ในตอนสืบมรรคาที่คุณควรทราบไว้ก่อนชมการแสดงจริงคือ ฉากหนุมานรบนางอังกาศตไล ฉากหนุมานรบ นางผีเสื้อสมุทร แล้วเหาะเข้าปากนางผีเสื้อสมุทรเพื่อเข้าไปผ่าท้องนางยักษ์ตนนี้ รวมถึงฉากสำคัญ คือ ทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดาในสวนขวัญ และฉาก ทศกัณฐ์หน้าทองที่หาชมได้ยากมาก

โขนรามเกียรติ์ ตอนสืบมรรคา จะเปิดการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา หรือ ทาง www.thaiticketmajor.com และสามารถ ติดตามข่าวสารของโขนรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา ได้ทาง www.khonperformance.com และเฟซบุ๊ค Khon Performance โขนมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ