โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ

ข่าวบันเทิง Sunday October 20, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

คณะทำงาน "โอซีซี สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ" ได้เดินทางไปอบรมความรู้เรื่องการดูแลผิวที่ถูกต้อง และการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ แก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่ง การทำงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม 2 ปีแล้ว มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 20 สถาบัน

ซึ่งโครงการนี้มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม ให้เยาวชนไทยมีสุขภาพผิวที่แข็งแรง ลดทอน การเกิดปัญหาด้านผิวพรรณในช่วงวัยรุ่น ลดค่าใช้จ่าย ในการรักษาเนื่องจากการดูแลผิวพรรณที่ผิดวิธีพร้อมเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้ารับการอบรม มีบุคลิกภาพที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้มอบความรู้ด้านการแต่งหน้าให้แก่ ประชาชนที่สนใจ ผู้ที่ด้อยโอกาสในสถาน สงเคราะห์ และทัณฑสถานต่างๆ เพื่อนำความรู้ ดังกล่าวไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคต อีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ