พิพิธภัณฑ์ผ้าฯจัดทำหนังสือประกอบนิทรรศการ 'ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา'

ข่าวบันเทิง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดพิมพ์หนังสือประกอบ นิทรรศการ "ผ้าบาติก ในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา" มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าบาติกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กว่า 300 ผืน พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม ถือเป็นอีกหนึ่งชุดผ้าบาติกชวาที่มีคุณค่าหาชมได้ยาก เหมาะสำหรับเก็บสะสมและใช้ประกอบการศึกษาเรื่องผ้าบาติกชวา

หนังสือประกอบนิทรรศการดังกล่าว เขียนและเรียบเรียง โดยทีมงานภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ ฉบับภาษาไทยโดย มยุรี วีระประเสริฐ, ศาสตรัตน์ มัดดิน และ ปิยนันท์ เพชระบูรณิน ส่วนฉบับภาษาอังกฤษโดย เดล แคโรลิน กลักแมน (Dale Carolyn Gluckman), ศาสตรัตน์ มัดดิน, จูดี อาคิอาดี (Judi Achjadi) และ แซนดรา นีสเซน (Sandra Niessen)

ผู้สนใจสามารถเป็นเจ้าของหนังสือประกอบ นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา ราคา 2,800 บาท และปกผ้าพิมพ์ลาย ผลิตจำนวนจำกัด ราคา 3,500 บาท ได้ที่ร้านพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับนิทรรศการ "ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา" เปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ห้องจัดแสดง 3-4 ผู้เข้าชมจะได้ร่วมระลึกถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่การพัฒนาประเทศในรัชสมัยของพระองค์ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมการใช้ผ้าบาติกในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปรากฏแพร่หลายและเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะที่เกาะชวาพบว่า ผ้าบาติก ที่ผลิตในแต่ละพื้นที่มีรูปแบบลวดลายและสีสันที่หลากหลายแตกต่างกันไป ในระหว่างการเสด็จฯ เยือนชวาทั้งสามครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อผ้าบาติกกลับมารวมจำนวนกว่า 300 ผืน และมีการเก็บรักษาไว้อย่างดี ที่พระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวัง ในการเก็บรักษานั้น มีการให้หมายเลขกำกับผ้าแต่ละผืน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล ประเภทผ้า ชื่อลายผ้า แหล่งผลิต และราคาของผ้าแนบไว้ด้วย ผ้าบางผืนยังมีการบันทึกเรื่องการใช้ผ้า ตำแหน่งผู้สวมใส่ รวมทั้งความสำคัญของลวดลายผ้าประกอบไว้ด้วย ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญยิ่งที่แสดงให้เห็นว่า การเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวานั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังทรงสนพระทัยในธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

พร้อมกันนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้ายังจัดแสดงนิทรรศการ "ด้วยพลังแห่งรัก" มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ไปจนถึงพ.ศ.2565 ณ ห้องจัดแสดง 1-2 ด้วย ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ราคา 80 บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และ เด็กอายุ 12-18 ปี ราคา 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

บรรยายใต้ภาพ

ส่วนหนึ่งของทีมงานภัณฑารักษ์ที่เรียบเรียงหนังสือ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ