น.ส.นพวรรณ รักถิ่นกำเนิด (ขวา) และ น.ส.บาวเจิง โงเล (ซ้าย)

ข่าวทั่วไป 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

น.ส.นพวรรณ รักถิ่นกำเนิด (ขวา) และ น.ส.บาวเจิง โงเล (ซ้าย) 2 นักศึกษาจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย จากทีม "NT" คว้าอันดับ 3 ในรายการ ASEAN Data Science Explorers ซึ่งเป็นการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และแนวทางแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยทั้ง 2 เลือกนำเสนอในประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเพศในที่ทำงาน ขณะที่ทีมชนะเลิศคือทีม "AWM" จาก RMIT University ประเทศเวียดนาม นำเสนอประเด็นศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน และทีมที่ได้อันดับ 2 คือ ทีม "Re:volution" จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ นำเสนอในประเด็นการแก้ปัญหา ด้านการบริหารจัดการของเสียของภูมิภาคอาเซียน

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ