TOA มอบทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบทต่อเนื่อง 6 ปี

ข่าวบันเทิง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เพราะตระหนักถึงความสำคัญของ การศึกษา โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง 6 ปี) ให้แก่นักศึกษาแพทย์สตรี ผ่านโครงการ "ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีชนบท" ที่จัดขึ้นโดย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยในปีนี้ มีนักศึกษาแพทย์สตรีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้ารับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 18 ทุน แบ่งเป็นนักศึกษาแพทย์สตรีชนบทรุ่นที่ 1 จำนวน 8 ทุน และนักศึกษาแพทย์สตรีรุ่นที่ 2 จำนวน 10 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,410,000 บาท โดยมี คณะผู้บริหารสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบ บรรยายใต้ภาพ ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนแพทย์สตรีชนบท กานต์มณี ทินะ นักเรียนทุนรุ่นที่ 1 เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่หลายฝ่ายต้องช่วยกันหาทาง แก้ไข โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่นับวัน

บุคลากรทางการแพทย์เริ่มมีปริมาณน้อยลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนแพทย์ทั่วประเทศ โดย ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เป็นประจำ ทุกปี เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น โดยแพทย์ที่จบไปนั้นจะกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาหรือบ้านเกิดของตนเอง ถือเป็นการแก้ปัญหาสาธารณสุข ของประเทศไปพร้อมๆ กัน

นางสาวกานต์มณี ทินะ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในนักเรียนทุนแพทย์สตรีชนบทรุ่นที่ 1 กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาส ที่ดีให้ โดยหลังจากนี้ขอสัญญาจะนำความรู้ที่ได้ กลับไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิด ให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นสมเจตนารมณ์ของผู้ที่ให้ทุน

นี่คืออีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนที่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมเดินหน้ายกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคมไทยต่อไป จึงประกาศเปิดรับทุน เพิ่มอีก 10 ทุนในปี 2563 โดยนักศึกษาแพทย์ที่ สนใจสามารถส่งข้อมูลขอรับทุนสนับสนุนแพทย์ ต่อเนื่อง 6 ปีมาได้ที่ kessiri@toagrop.com หรือ โทร.02-3355555 ต่อ 2223

ส่วนหนึ่งของนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ