คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: กทท.สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวเศรษฐกิจ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บรรยายใต้ภาพ อธิรัฐ รัตนเศรษฐ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบนโยบาย ให้องค์กรมีส่วนในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งทางน้ำนั้น การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ดำเนินโครงการสร้างฝายตามศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการ "ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน กทท.ได้ร่วมสร้างฝายและสนับสนุน งบประมาณการสร้างฝาย จำนวน 11 ฝาย ที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง, อ.เมือง อ.พิชัย อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รวมเป็นเงิน 1,220,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ด้านการขนส่งทางน้ำ ประกอบด้วย กรมศุลกากร บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด และสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการด้วย เนื่องจากฝายเหล่านี้ จะช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ไฟป่า ดินโคลนถล่ม ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและระบบนิเวศให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ