บริษัทเกษียณสุข

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday October 23, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ในโครงการ "บริษัทเกษียณสุข" โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี โดยโครงการ "บริษัทเกษียณสุข" มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้นายจ้าง เห็นความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติจริงในการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ลูกจ้างวางแผนทางการเงินในระยะยาวอย่างจริงจัง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่ลูกจ้างจะมีเงินไม่พอใช้ในวันเกษียณ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ