กฟผ.ดีเดย์24ตค.เชิญชวนเอกชนประมูลแอลเอ็นจี

ข่าวเศรษฐกิจ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบตลาดจร (Spot) ว่า ตามที่ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้ กฟผ. จัดหาก๊าซแอลเอ็นจี (LNG) แบบตลาดจร (Spot) ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน สำหรับการทดสอบระบบการส่งเสริมการแข่งขัน ในกิจการก๊าซธรรมชาติ (TPA) นั้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พิจารณาความเหมาะสมด้านปริมาณและช่วงเวลาในการจัดหา LNG สำหรับการทดสอบระบบ ได้นำกลับมาเสนอ กบง. แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ให้จัดหา LNG ปริมาณนำเข้า 2 ลำเรือ ลำเรือละ 65,000 ตัน ลำแรกนำเข้าประมาณธันวาคม 2562 และลำที่ 2 ประมาณเดือนเมษายน 2563 โดยให้มีการทดสอบระบบ TPA ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

ทั้งนี้ กฟผ. จึงได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ผลิต หรือ ผู้ค้าที่มีคุณสมบัติสามารถเสนอราคา ต่อ กฟผ. และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดหา LNG แบบ Spot เสร็จแล้ว คาดว่าจะสามารถออกเอกสาร เชิญชวนผู้ค้าหรือผู้ผลิต LNG ซึ่งรวม ปตท. เทรดดิ้งด้วย ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ