รัฐวิสาหกิจบูมลงทุนปี'631.44ล้านล้าน/ช่วยกระตุ้นจีดีพี0.12%

ข่าวเศรษฐกิจ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2563 เฉพาะรัฐวิสาหกิจ จำนวน 44 แห่ง ภายใต้สังกัด 15 กระทรวง วงเงินดำเนินการ จำนวน 1.44 ล้านล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 3.4 แสนล้านบาท สำหรับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 1.กรอบการลงทุนสำหรับงานตาม ภารกิจปกติและโครงการต่อเนื่อง วงเงินดำเนินการจำนวน 1.24 ล้านล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 2.96 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่าย ลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้านคมนาคมขนส่ง ร้อยละ 47.8 และรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน ร้อยละ 35.5 ของวงเงิน เบิกจ่ายลงทุนในภาพรวม โดยปรับลดวงเงินดำเนินการ จำนวน 9.96 หมื่นล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 4.25 หมื่นล้านบาท

โดยโครงการลงทุนที่สำคัญได้แก่ 1.โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ- หนองคาย (ระยะที่ 1) วงเงินเบิกจ่ายลงทุน 2.81 หมื่นล้านบาท 2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) วงเงินเบิกจ่ายลงทุน 2.34 หมื่นล้านบาท และ 3.โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย (กฟผ.) ระยะที่ 1 วงเงินเบิกจ่าย ลงทุน จำนวน 1.35 หมื่นล้านบาท

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุน คือ 1.คาดว่าจะสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(จีดีพี)ประมาณร้อยละ 0.12 และ 2.เกิดการจ้างงานประมาณ 1.28 แสนคน 3.เกิดการใช้จ่ายภาค ครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น และ 4.ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก ท้องถิ่นสู่เมือง ซึ่งประมาณการรายได้ คาดว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 7.98 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน รวมทั้งเร่งรัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติผูกพันสัญญาและการก่อหนี้ในรายการลงทุนที่มีความพร้อมตั้งแต่ในช่วงต้นปีงบประมาณ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ