คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: กคช.ได้คะแนนITAเพิ่ม3ปีซ้อน

ข่าวเศรษฐกิจ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในปี 2562 นี้ กคช.ได้คะแนน 88.02 หรืออยู่ในระดับ A และนับเป็นปีที่ 3 ที่คะแนน ITA เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 ได้คะแนน 85.53 และปี 2560 ได้คะแนน 77.92 ทั้งนี้เนื่องจาก กคช.ยึดถือและขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล บรรยายใต้ภาพ ธัชพล กาญจนกูล

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ