เยี่ยมสหกรณ์

ข่าวทั่วไป 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางย่านมะปรางพัฒนา จำกัด ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมการรวบรวมและแปรรูปยางพาราของสหกรณ์ พร้อมให้แนวทางพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยั่งยืน รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไปให้คำแนะนำ ส่งเสริม เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้ โดยมีนายคารม รุจิตร ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ต้อนรับ


แท็ก ยางพารา  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ