'สร้างห้องเรียนแห่งอนาคต' ติดอาวุธด้านทักษะให้เยาวชนยุคใหม่

ข่าวบันเทิง 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ภายในงาน"EDUCA 2019" พร้อมมีการออกบูธ StarfishLabz และการจัดอบรมหัวข้อ "สร้างห้องเรียนแห่งอนาคตด้วย Problem Based Learning และ Makerspace" โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันก่อน ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร เผยถึงการให้ความสนใจเรื่องการสร้างห้องเรียนอนาคตเพราะเล็งเห็นว่าการเรียนที่มีอยู่ตอนนี้ไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งที่สังคมและเด็กต้องมีในอนาคต โจทย์หลักของสตาร์ฟิชคือมองที่ตลาดแรงงานเป็นหลักเพราะเด็กที่เจริญเติบโตไปต้องมีทักษะอะไร ต้องทำงานแบบไหน ต้องมีชีวิตแบบไหน ต้องนำโจทย์ตรงนั้นมาจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยหรือเด็กประถมศึกษาว่าควรจะเป็นอย่างไร เพื่อที่เติบโตมาจะได้มีทักษะทำในสิ่งที่เขาต้องการและนำไปต่อยอดอนาคตได้ บรรยายใต้ภาพ

"ในยุคที่โซเชียลเนตเวิร์กเข้าถึงทุกคนได้ง่าย ดร.นรรธพรมองว่า เนื้อหาหรือความรู้ต่างๆ ในยุคนี้มีอายุสั้น สิ่งที่เรารู้ในวันนี้พอถึงพรุ่งนี้อาจไม่ใช่แล้ว ถ้าเรายังยืนยันที่จะสอนเนื้อหาตามหนังสือบางเล่มเด็กจะไม่มีทักษะ หรือ เครื่องมือที่จะทำให้เขาเติบโตหรือทำงานได้เราจึงจัดกิจกรรม 3 ส่วนด้วยกัน หนึ่งคือการเรียนรู้แบบ PBL(Problem Based Learning) โดยใช้กระบวนการ EDICRA ซึ่งใช้ปัญหา หรือความสนใจเป็นฐานเพื่อดึงความสนใจของเด็กช่วยให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียน พาไปพบผู้เชี่ยวชาญ ส่วนที่สองคือ โครงการ Starfish Maker เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Makerspace ออกแบบและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับนักสร้างสรรค์เราจะเตรียมพื้นที่และทุกอย่างไว้ให้เด็กได้คิดค้นทำงานและแก้ปัญหาในวิธีของเขาได้ ต้องสอนให้เขาล้มให้เป็นและลุกขึ้นให้เร็ว"

ส่วนที่สามคือ นวัตกรรมบ้านปลาดาว ที่มุ่งเน้นให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยสอนจาก 3 วิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (Thaiglish)และ คณิตศาสตร์ ผ่านการสอนแบบ Active Learning เป็นนวัตกรรมทั้งหมด ที่คิดค้นขึ้น ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ต้องการในโลก ศตวรรษที่ 21"

ภารกิจของ มูลนิธิสตาร์ฟิชฯมี 3 โครงการหลักได้แก่ โรงเรียนบ้านปลาดาว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เอกชน ที่จัดการเรียนการสอนให้เด็กโดยไม่มองตัวเนื้อหามากนัก แต่นึกถึงว่าอะไรที่เป็นปัญหาในชีวิตของเด็ก อะไรที่เด็กสนใจเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษา จ.เชียงใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบ Problem Based Learning และ Starfish Maker โครงการต่อมา คือ Starfish Academy พัฒนาวิชาชีพนักการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาแบบ Makerspace โดยใช้กระบวนการ Design Thinking เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และโครงการที่ 3 Starfish Labz เป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชนออนไลน์ ให้นักการศึกษา ผู้ปกครองเข้ามาเรียนคอร์สต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแนวใหม่

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สำหรับ นักสร้างสรรค์ การเป็นผู้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม การบูรณาการความรู้และการพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ที่ www.schsf.org หรือ www.starfishlabz.com

(กลาง) ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร


แท็ก Spa  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ