อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาพัฒนาก้าวไกลสู่ต่างประเทศ

ข่าวบันเทิง 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอ สรุปความสำเร็จ "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ" พร้อม แฟชั่นโชว์สุดพิเศษจากนักแสดงชื่อดัง "ซูซี่-สุษิรา แน่นหนา" และนิทรรศการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผลักดันผู้ประกอบการและนักออกแบบ ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่อยอดไปจนถึงระดับสากล บรรยายใต้ภาพ วิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, สำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน, ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมงาน "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ"

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่า ราชการจังหวัดน่านกล่าวว่า"กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนา ตะวันออกสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการเครื่องประดับและผ้าทอ กลุ่มล้านนาตะวันออกในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ให้มีความเข้มแข็ง การเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย โดยนำวัฒนธรรมและประเพณี ที่ทรงคุณค่าในวิถีชีวิตมาสู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ มั่นใจว่าจะ สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้ สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืนแน่นอน"

ส่วน นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่านกล่าวเพิ่มเติมว่า "โครงการนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ และผ้าทอให้มีรูปแบบที่หลากหลาย แต่มีความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.การรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก 2.การพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น 3.การสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก 4.การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก"

"โดยภายในงานนอกจากจะเป็นการจัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ ล้านนาตะวันออกอย่างยั่งยืนแล้ว ยังมีการจัดแสดงผลงานต้นแบบเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกการมอบรางวัลให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น การแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นล้านนา ตะวันออกในงานประกวด และแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจากนักแสดงชื่อดัง "ซูซี่-สุษิรา แน่นหนา" รวมทั้งนิทรรศการการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่น ล้านนาตะวันออก"

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเสริมว่า "สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยสถาบัน มุ่งให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และการออกแบบ ภายใต้กรอบแนวคิดการดำเนินการ"สืบสาน สร้างสรรค์ สู่สากล"ยกระดับแนวคิดการออกแบบการผลิตจาก Local สู่ Global มั่นใจ โครงการนี้ สามารถยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่ผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่น มีมูลค่า มีความแตกต่าง มีความหลากหลาย แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทุกระดับและสู่สากล ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน"

สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ www.facebook.com/Elfc2019


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ