กกท.มีความโปร่งใสเป็นอันดับที่2

ข่าวกีฬา 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เผย กกท. ได้อันดับที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต โดยยกระดับให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกนั้น

ในปี 2562 นี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับการประเมินจากหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ โดยผลการประเมินการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 2 ของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ จากจำนวน 53 หน่วยงาน ผลการประเมิน ITA ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เท่ากับ 97.62 คะแนน หรือ ระดับ เอเอ AA และอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศไทยจากหน่วยงานราชการและหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ จำนวนทั้งสิ้นรวม 8,058 หน่วยงาน โดยจะเข้ารับรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการมอบรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 34 รางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นี้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจของพวกเราชาว กกท. ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง และเราจะ มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ