'Digital Content Cluster Day' ปี 2 สร้างเครือข่ายต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รองรับการสื่อสารยุคดิจิทัล

ข่าวบันเทิง Saturday October 26, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยเราในวันนี้มีมูลค่ามหาศาล เพราะชีวิตทุกวันนี้ ผูกพันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า "ดิจิทัลคอนเทนต์" คือสื่อสารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล ที่ผู้คนรับสารผ่านคอมพิวเตอร์ ทีวีออนไลน์ ภาพยนตร์ แท็บเลต และที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือสมาร์ทโฟน รวมถึงสื่อที่เราได้สัมผัสกัน ก็คือ คาแร็กเตอร์ หรือที่รู้จักกันในแง่ ของตัวการ์ตูน, มาสคอต, สติ๊กเกอร์ไลน์ ถ้าโดนใจ ผู้คนก็สามารถต่อยอดทำเป็นของเล่น ของสะสม หรือนำไปพิมพ์เป็นลวดลายในของใช้ต่างๆ บางครั้ง ก็ใช้เป็นพรีเซ็นเตอร์แทนคนจริงๆ ฯลฯ และยังสามารถพัฒนาไปเป็นเรื่องราวต่อเนื่องอย่างการ์ตูนหรือภาพยนตร์ได้อีกด้วย รวมถึงสื่อด้านแอนิเมชั่น การออกแบบงานกราฟิกในการโฆษณา และภาพเคลื่อนไหวที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บางฉากยากต่อการถ่ายทำ ก็ต้องใช้แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิก Visual Effect เข้าไปเสริมเติมแต่งให้สมจริง สิ่งเหล่านี้ล้วนบ่งบอกว่าดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน "Digital Content Cluster Day" เป็นปี 2 ถือเป็นงานรวมพลของบุคลากรในวงการดิจิทัล คอนเทนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร นับเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคการศึกษา ที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้เกิดความเข้มแข็ง และมีศักยภาพตามนโยบาย Thailand Digital ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล บางกอก รัชดา

กิจกรรมในภาคเช้า ได้มีเวทีสนทนาถึงความสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์โดย ลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs เป็นผู้แทน สสว.กล่าวว่า "เล็งเห็นถึงการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่าย และทำให้เกิดความเข้มแข็ง จำเป็นจะต้องนำเอาแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือดำเนินการ เน้นการ กระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ คำนึงถึงความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ ในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและ ต่างประเทศ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนา Digital Content Cluster

ด้าน ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ รักษาการ แทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "มหาวิทยาลัยศิลปากร หนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและการออกแบบได้มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างหน่วยงาน องค์กร เพื่อถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างบุคลากรทางสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 15 ปีที่แล้ว ทางมหาวิทยาลัย ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากร ทางด้าน Digital Content ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ ภายใต้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองความ ต้องการของอุตสาหกรรมนี้"สำหรับ อัจฉรา กิจกัญจนาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเบรน พิคเจอร์ส จำกัด "ผลงาน Hey Buddy คือแอนิเมชั่นสร้างสรรค์โดย บริษัท บิ๊กเบรนฯ 1 ในผลงานที่ได้รับ การคัดเลือกจากโครงการ Thailand AnimationPitch 2018 (TAP) และได้ต่อยอดความสำเร็จนำไปสู่การประกวดในงาน Asian Animation Summit 2018 โดยมี สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) เป็นผู้ประสานงาน และการเจรจาการค้าที่เกิดขึ้นภายในงานครั้งนั้น ได้เป็นโอกาสให้ผลงาน HeyBuddy มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับประเทศอินเดีย ในการผลิตเป็นการ์ตูนในรูปแบบ Non Verbal Animation จึงถือเป็นความสำเร็จของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย" ต่อด้วย ธนัช จุวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ขึ้นทอล์กในหัวข้อ S to M to E แชร์แนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์

กิจกรรมในภาคบ่ายเน้นการขยายเครือข่าย ไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สนใจนำผลงานด้าน ดิจิทัลคอนเทนต์ไปต่อยอดธุรกิจ ในรูปแบบ Business Matching เริ่มจากสัมมนา How to use character ? โดย สันติ เลาหบูรณะกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด รวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การนำเสนอ ผลงาน Thailand Animation Pitching Workshop 2 รอบสุดท้าย ที่ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรร อาทิ ลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่าย ส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ผศ.ฐิติยา พจนาพิทักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ณิชพร วรรณพฤกษ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ธนัท ตันอนุชิตติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การ์ตูนคลับมีเดีย จำกัด, วิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรายการสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS), อาทิมา สุรพงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอฟลิกซ์ ประเทศไทย จำกัด ฯลฯ เพื่อคัดสรรผลงาน 5 โปรเจกท์ นำไป ต่อยอดเสนองานที่ต่างประเทศในอันดับต่อไป

บรรยายใต้ภาพ

Digital Content Cluster Day วันนัดรวมตัวของ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจนำงาน ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ไปต่อยอดธุรกิจ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content

เวทีสนทนาถึงความสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content โดย สสว. ลักขณา ตั้งจิตนบ ผอ. ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs และ ม.ศิลปากร ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ร่วมด้วย อัจฉรา กิจกัญจนาสน์ ผู้ประกอบการ ที่ได้เข้าร่วมโครงการและประสบความสำเร็จ

ธนัช จุวิวัฒน์ กก.ผจก.บมจ. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป

สันติ เลาหบูรณะกิจ รอง กก.ผจก. บจ. วิธิตา แอนิเมชั่น

ธนัท ตันอนุชิตติกุล ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บจ.การ์ตูนคลับ มีเดีย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ