ยึดมะพร้าวอินโดแหกกฎนำเข้ากว่า80ตัน

ข่าวทั่วไป 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ด่านตรวจพืชท่าเรือ กรมวิชาการเกษตรสุ่มตรวจและยึดผลมะพร้าวนำเข้าจากอินโดนีเซีย 3 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณ 81 ตัน เนื่องจากตรวจพบมีส่วนงอกของยอดอ่อนติดมากับผลผลิต ซึ่งผิดเงื่อนไขนำเข้ามะพร้าวตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย พ.ศ. 2554 ที่ต้องไม่ปรากฏส่วนของก้าน ใบ หน่อ หรือยอดอ่อน ซึ่งด่านตรวจพืชท่าเรือแจ้งให้ผู้นำเข้าจัดการกับสินค้าดังกล่าว โดยผู้นำเข้าเลือกวิธีส่งสินค้ากลับประเทศต้นทาง ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-17 ตุลาคม 2562 ประเทศไทยนำเข้ามะพร้าวรวม 1,056 ชิปเม้นท์ ปริมาณ 104,652 ตัน รวมมูลค่ากว่า 750 ล้านบาท ในจำนวนนี้ตรวจพบไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศกรมวิชาการเกษตร 57 ชิปเม้นท์ ปริมาณ 3,116 ตัน มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท สาเหตุที่ตรวจพบผิดเงื่อนไขมากที่สุดถึง 93% คือ พบการงอกของหน่อหรือยอดอ่อนมะพร้าว

สำหรับมะพร้าวนั้น เป็นสิ่งต้องห้าม ตามพ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การจะอนุญาตให้นำเข้าได้ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เพื่อกำหนดเงื่อนไขอนุญาตนำเข้าตามมาตรการสุขอนามัยพืช ปัจจุบันไทยอนุญาตนำเข้ามะพร้าวแก่ปอกเปลือกจาก 4 ประเทศคือ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา เนื่องจากผลผลิตมะพร้าวแก่ปอกเปลือกเพื่อใช้ในประเทศยังมีไม่พอต่อความต้องการของตลาด โดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลผลิตมะพร้าวในประเทศปี 2562 ว่า มีปริมาณ 874,000 ตัน ขณะที่ ความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมมะพร้าวในประเทศต้องการใช้มะพร้าวผลแก่ถึง 1.04 ล้านตัน รวมทั้งการอนุญาตให้นำเข้ามะพร้าวจากประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น เกิดจากการร้องขอให้อนุญาตนำเข้าจากผู้ประกอบการด้วย

"มะพร้าวที่ไทยอนุญาตให้นำเข้าคือ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก เนื้อมะพร้าวสด เนื้อมะพร้าวแห้ง กะลามะพร้าว เส้นใยมะพร้าว และกาบมะพร้าว โดยผู้นำเข้าต้องมีใบอนุญาตนำเข้า และต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปมะพร้าว ซึ่งการออกใบอนุญาตนำเข้ามะพร้าวเข้ามาในไทยจะอนุญาตเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวเท่านั้น และการนำเข้าจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับมาพร้อมกับสินค้า ทุกครั้ง โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชตรวจ สินค้าที่นำเข้ามาอย่างเข้มงวด ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชติดเข้ามาในประเทศ" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ