สัมมนา

ข่าวทั่วไป 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนาหัวข้อ "ทรานส์ฟอร์มเกษตรไทย ส่งออกก้าวไกลตลาดโลก" ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยนำเสนอฐานข้อมูลเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลในชื่อ "ทะเบียนเกษตรกร" ทั้งยังตอบรับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Farmbook เครื่องมือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรกรทำได้เองที่บ้านผ่านโทรศัพท์มือถือ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ