ปศุสัตว์มหาสารคามคุมโรคปาก-เท้าเปื่อย

ข่าวทั่วไป 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ได้รับแจ้งหนังสือด่วนที่สุดจากกรมปศุสัตว์ ในเรื่องมาตรการเข้มงวดในการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งพบว่ามีการระบาดในหลายจังหวัด เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้สัตว์มีความเครียด อ่อนแอ และมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

อีกทั้งในช่วงนี้สภาพอากาศเหมาะสมต่อการคงทนของเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย และอยู่ในช่วงปลายของวงรอบการฉีดวัคซีน ซึ่งเสี่ยง ต่อการกระจายของโรคในวงกว้าง ซึ่ง จ.มหาสารคาม เป็นหนึ่งในจังหวัดที่พบการระบาดของโรคปาก และเท้าเปื่อยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บรบือ โกสุมพิสัย แกดำ และอำเภอวาปีปทุม โดยพบสัตว์ป่วยทั้งหมด 44 ตัว มีสัตว์ร่วมฝูง 154 ตัว และมีจำนวนสัตว์ที่อยู่โดยรอบพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 3,479 ตัว

ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือให้ปศุสัตว์แต่ละอำเภอเข้มงวด โดยการชะลอ หรือหยุดการเคลื่อนย้าย โค กระบือ แพะ แกะ เป็นเวลาระยะ 1 เดือน ตั้งแต่ วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562 โดยขอความร่วมมือ ตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่ให้งดดำเนินการในช่วงชะลอการเคลื่อนย้าย พร้อมเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้โค กระบือ แพะ แกะ โดยการฉีดวัคซีนก่อนรอบรณรงค์วัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ