อ.ต.ก.ติดปีกสินค้าเกษตรไทย..บินไกลทั่วโลก

ข่าวทั่วไป 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และกระทรวงคมนาคม โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ว่า การทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรในรูปแบบการบริหารจัดการ ตามแนวทางตลาดนำการผลิต ให้ผู้รับบริการของบริษัทได้รับการดูแลด้านสุขภาพ บริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อนที่ได้รับใบรับรองการผลิต ตลอดจนได้การรับรองเครื่องหมายฮาลาล โดยยกระดับผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรไทย บนเครื่องบินของการบินไทยและสายการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน โดยอาศัยตราสินค้าของ "ครัวการบินไทย" ที่เข้มแข็งและน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ

"อ.ต.ก.จัดแคมเปญ ด้านข้อมูลส่วนประกอบผลผลิตที่นำมาประกอบอาหาร สำหรับให้บริการลูกค้า ตลอดจน ผู้บริโภค สามารถสแกน QR code เพื่อทราบข้อมูลผลผลิตการเกษตร และสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ ในการบริการให้ลูกค้า และผู้โดยสารบนเครื่องบิน สายการบินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นจะเกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม ในการเพิ่มช่องทางตลาดจำหน่ายผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการแบบไทยโดยคนไทยด้วยอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดสารพิษ ส่วนผู้บริโภคมีโอกาสเข้าสู่ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพมากขึ้น และได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ การบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย" รมช. ธรรมนัส กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ