ครุศาสตร์ จุฬาฯเสวนา ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอดีตนายกฯอภิสิทธิ์พร้อมนักวิชาการดังร่วมให้ความคิดเห็น

ข่าวทั่วไป 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ "พัฒนศึกษาวิพากษ์" ครั้งที่ 2 เรื่อง "โรงเรียนขนาดเล็ก...โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและนักวิชาการอิสระ, ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ อาจารย์นิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย) จังหวัดนครนายก โดยมี จีรายุ ขอเชิญกลาง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดการเสวนา ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง OR Code


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ