'บำรุงราษฎร์'ย้ำความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวบันเทิง Wednesday November 6, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลฯ รับมอบการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ด้านระบบบริหารความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) จาก ประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการ ฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐาน สากลด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้าง ความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท ซอย 3

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ