เกษตรฯเร่งสกัดโรคใบร่วงยางพารา ป้องกันระบาดลาม14จังหวัดภาคใต้

ข่าวทั่วไป 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลาและปัตตานี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรายงานสถานการณ์ว่า พบการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่นราธิวาส ใน 8 อำเภอ พื้นที่รวม 277,030 ไร่ เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ที่ไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อน แต่เคยระบาดในอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งสภาพแวดล้อมคล้ายภาคใต้ของไทย ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยาง หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง ร้อยละ 30 - 50 ดังนั้น จึงสั่งให้กรมส่งเสริมการ เกษตรเฝ้าระวัง เร่งสำรวจพื้นที่การระบาดและออกให้คำแนะนำการป้องกันที่ถูกต้องแก่เกษตรกร

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมจัดทำคำแนะนำการป้องกันการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราใน 14 จ.ภาคใต้ เป็นแนวทางดำเนินการในพื้นที่ และกำชับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอออกสำรวจพื้นที่ระบาด รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรป้องกันการระบาด ตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร สำหรับลักษณะอาการของโรคจะปรากฏบนใบยางแก่ เริ่มจากมีรอยช้ำ เป็นกลุ่มเห็นชัดเจน ด้านหลังใบมีวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะแห้งตายเป็นแผลกลมสีสนิมซีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วง อาการของโรคจะรุนแรงและใบร่วงมากหลังฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ต้นยางอายุมากขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อยขนาดเล็ก พบได้ทุกพันธุ์ยางที่ปลูกในพื้นที่นั้น คำแนะนำในการป้องกันกำจัดเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยบำรุงดินเพื่อให้ต้นยางพาราสมบูรณ์ แข็งแรง และพ่นสารเคมีกำจัด เชื้อราหากตรวจพบโรคใบร่วง อัตราใช้สารเคมีตามคำแนะนำ ดังนี้ ใช้สาร Thiophanate Methyl พ่นลงพื้นดินบริเวณพบเชื้อ หรือใช้สาร Benomyl, Hexaconazole, Thiophanate Methyl, Triadimefon และ Difenoconazole พ่นที่ทรงพุ่มยางพารา ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อรา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ