คลังจับมือแบงก์ชาติ ดันเงินทุนไหลออกกดค่าบาทอ่อน

ข่าวเศรษฐกิจ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ความไม่สมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้ายกดดันให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น กระทรวงการคลัง และ ธปท. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้เงินทุนไหลออกซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันที่มีต่อค่าเงินบาท รวมทั้งช่วยให้การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสะดวกมากขึ้น มีผลบังคับใช้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 1.การยกเว้นการนำเงินรายได้จากการ ส่งออกกลับประเทศโดยอนุญาตให้ผู้ส่งออกที่มี รายได้ต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อใบ ขนฝากเงินไว้ในต่างประเทศโดยไม่จำกัดระยะเวลา ในปี 2561 รายได้รวมจากการส่งออกที่ต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อใบขน มีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือครึ่งหนึ่งของมูลค่าของการส่งออกทั้งหมด

หากผู้ส่งออกมีรายได้สูงกว่าวงเงินข้างต้น สามารถนำไปหักกลบกับรายจ่ายในต่างประเทศได้ ไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศ เพียงขึ้นทะเบียนกับ ธปท. และยื่นเอกสารหลักฐานกับธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศให้ง่ายขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ โดยพักเงินไว้ในต่างประเทศเพื่อรอชำระค่าใช้จ่ายช่วยให้บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น

ธปท. ได้หารือเบื้องต้นกับนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ว่าจะขยายวงเงินรายได้จากการ ส่งออกไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศเป็น 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อใบขน ภายในระยะ 3 เดือน ซึ่งจะครอบคลุมประมาณ 80% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด

2.การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเปิดเสรีให้นักลงทุนรายย่อยออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เองในวงเงิน 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี จากเดิมที่ต้องผ่านตัวกลางในประเทศ เพิ่มวงเงินรวมสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จัดสรรให้นักลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็น 150,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อรองรับการออกไปลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

3.การโอนเงินออกนอกประเทศ เปิดเสรีการโอนเงินออกนอกประเทศได้ทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นเพียงไม่กี่รายการ อาทิ การชำระธุรกรรม ซื้อขาย FX/THB กับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ที่ยังต้องขออนุญาตจาก ธปท. อนุญาตให้โอนเงินให้ตนเองหรือญาติที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศได้เสรี และสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ใน ต่างประเทศ สามารถโอนได้ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ประชาชนหรือภาคธุรกิจที่ต้องการโอนเงินออกนอกประเทศต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อครั้ง ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมสะดวกขึ้น

4.การซื้อขายทองคำในประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ อนุญาตให้ลูกค้าคนไทยที่มีการลงทุนซื้อขายทองคำกับบริษัทผู้ค้าทองคำที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ชำระราคาในรูปเงินตราต่างประเทศผ่านบัญชี FCD ที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศได้ โดยไม่ต้องแลกเป็นบาทเพื่อรอลงทุนครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะอนุญาตการซื้อขาย Gold Futures ในรูปเงินตราต่างประเทศในระยะต่อไป

นายกลินทร์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)กล่าวว่า กกร.เตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง และ ธปท. เพื่อหารือถึงในการ จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อหามาตรการและแนวทางดูแลอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ระยะกลางและระยะยาวไม่ให้แข็งค่าเพื่อที่จะ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2563 ได้มากขึ้น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สอท. ย้ำว่า จำเป็นต้องทบทวนนโยบายอัตราดอกเบี้ยและ อัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องมีการปรับโครงสร้างระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบกึ่งจัดการในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบ จากการแข็งค่าของเงินบาท ไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบนี้มาตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ช่วงที่ไทยมีปัญหาการเงิน ฐานะการคลัง ตกต่ำ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศมีปัญหา ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง แต่ขณะนี้ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอยู่ในสถานะที่เข้มแข็ง หากยังคงใช้ระบบเดิมอาจไม่เหมาะ

"หากเป็นไปได้อยากเห็นค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เพราะขณะนี้ค่าเงินบาท แข็งค่าตั้งแต่ต้นปีแล้ว 7-8% ส่งผลให้มูลค่าส่งออกของไทยคาดว่าปีนี้จะหาย ไปราว 2-3 แสนล้านบาทจึงจำเป็นต้องดูแลเพราะภาคส่งออกคิดเป็น 70% ของจีดีพี หากเกิดปัญหาจะกระทบไปถึงการจ้างงานให้เกิดชะลอตัวในระยะต่อไปได้"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ