ลุ่มน้ำมูล-ชีตอนล่างเสี่ยงแล้งคุกคาม

ข่าวทั่วไป 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สทนช.รับลูกครม.ลุย15มาตรการป้องกันภัยเชิงรุก

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช.บูรณาการกับ จ.อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล-ลุ่มน้ำชีตอนล่างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งดูแลเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ให้ลดระบายน้ำลงแม่น้ำโขง ลดปล่อยน้ำผ่านกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(TURBINE) เพื่อกักเก็บน้ำในลำน้ำมูลและลำน้ำชี ตลอดจนลำน้ำสาขาไว้ใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตรช่วงฤดูแล้งให้มากที่สุด ส่วนกระแสไฟฟ้าที่จะผลิตจากเขื่อนปากมูลนั้น ให้ กฟผ.ใช้เขื่อน สิรินธร ผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทน เนื่องจากเขื่อนสิรินธร มีปริมาณน้ำที่กักเก็บในปีนี้ไว้ค่อนข้างมาก

ทั้งนี้ เมื่อเริ่มจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี มีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 1,848 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 94 ของปริมาณความจุ เป็นน้ำที่ใช้งานได้ 1,016 ล้านลบ.ม. เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค ปลูกพืชฤดูแล้ง และผลิตกระแสไฟฟ้าตามแผนที่ กฟผ.วางไว้

ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล-ลุ่มน้ำชีตอนล่าง หลังเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วมทำให้ตลิ่งทรุดหลายแห่ง ซึ่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซม พร้อมให้ลดระบายน้ำ เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณไหลเข้ามาเติมมีปริมาณน้อยมาก ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำค่อนข้างน้อย ใกล้เคียงปี 2558 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 30 ถึง 6 แห่ง และมีปริมาณน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 31-50 ถึง 8 แห่ง

สำหรับการรับมือภัยแล้งฤดูกาล 2562/63 นั้น คณะรัฐมนตรีมีมติบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูแล้ง 15 มาตรการหลัก คือ 1.ทำแผนสำรองน้ำ/แหล่งน้ำสำรอง/ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ 2.ทำฝนหลวงเติมน้ำในแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตร 3.บริหารจัดการน้ำกำหนดปริมาณน้ำจัดสรรในฤดูแล้งให้ชัดเจน 4.ทำทะเบียนผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำ เพื่อตรวจสอบข้อมูลแหล่งน้ำ 5.ทุกภาคส่วนควบคุมการใช้น้ำของพื้นที่ตอนบนให้เป็นไปตามแผนไม่ให้กระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภคของพื้นที่ตอนล่าง

6.ควบคุมการผันน้ำจากลุ่มน้ำ แม่กลองสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เป็นไป ตามแผน 7.ควบคุมการระบายน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ลงแหล่งน้ำ ลดปริมาณการใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย 8.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล ปทุมธานี 9.ควบคุมและขึ้นทะเบียนการเลี้ยงปลา กระชังในแหล่งน้ำและลำน้ำ 10.สำรวจถนนที่เชื่อมต่อกับทางน้ำในพื้นที่อ่อนไหวต่อการทรุดตัวของคันคลอง 11.วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน 12.ติดตาม ควบคุมการจัดสรรน้ำให้เป็นไปตามแผน 13.ให้สทนช.ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และกิจกรรมการใช้น้ำ 14.หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และ 15.ให้สทนช.ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ และประชาชนทราบ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ