'อุต'อุ้มเอสเอ็มอีปล่อยกู้ลอตใหม่3พันล.เริ่ม15พ.ย.

ข่าวเศรษฐกิจ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัว "โครงการสินเชื่อ เอสเอ็มอี โตไว ไทยยั่งยืน" ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 3,000 ล้านบาทนั้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) สามารถขอสินเชื่อได้ที่อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับกองทุนดังกล่าวโอกาสให้ผู้กู้รายใหม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำเงินไปลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ด้วย ในเงื่อนไขไม่เกิน 50% ของวงเงินอนุมัติ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยขยายกลุ่ม เป้าหมายเอสเอ็มอีที่หลากหลายขึ้น จากเดิมจะเน้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่(เอส-เคิร์ฟ) เพิ่มธุรกิจในกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และธุรกิจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ

นอกจากนี้คุณสมบัติของผู้กู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ ต้องเป็นเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ ภาคการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ ภาคการค้าปลีกหรือการค้าส่ง เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย เฉพาะที่เป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

"กองทุนฯได้ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งกระบวนการคัดกรอง วิเคราะห์ และอนุมัติสินเชื่อ จากเดิมที่ต้องใช้เวลานาน 3 เดือน จะเหลือประมาณ 20 วันทำการ เท่านั้น โดยสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี"นายณัฐพล กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ที่ ชั้น 6 กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนต่างจังหวัดสามารถขอสินเชื่อได้ที่อุตสาหกรรมจังหวัด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ