คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: มาตรฐานระดับWorld Class

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday November 9, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรและการจัดการ Thai Airways Academy ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29993 : 2017-Learning Services Outside Formal Education-Service Requirement จากบริษัท URS-United Registrar of Systems (Thailand) Limited ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานบริการด้านการเรียนรู้ในระดับสากล ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 29993 นี้ นับเป็นการยกระดับคุณภาพของ Thai Airways Academy ให้เป็น World Class Training Center นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบสินค้าอันตราย (IATA Accredited Training School / IATAATS) ในระดับสากล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ