คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: คว้ารางวัลการบริหารจัดการที่ดี

ข่าวเศรษฐกิจ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เนตชุมชน(USO Net) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิดอุปถัมภ์) จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สำนักงาน กสทช.ได้จัดตั้งศูนย์ USO Net ตั้งแต่ปี 2560 ได้รับรางวัลที่ 1 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และขณะนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างส่งชื่อโรงเรียนเข้าชิงรางวัลในด้านการส่งเสริมการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันกับองค์การสหประชาชาติ บรรยายใต้ภาพ ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ