'กฟผ.'อุ้มชาวสวนซื้อน้ำมันปาล์มดิบ1แสนตันจาก17ราย

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday November 9, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือจำนวน 133,750 ตัน เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ให้ครบ 200,000 ตัน ว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 กฟผ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 17 บริษัท ได้แก่

บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จำกัด, บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด, บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด, บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด, บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด, บริษัท เอเจ ปาล์มออยล์ จำกัด, บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญ น้ำมันปาล์ม จำกัด, บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด, บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด, บริษัท พี.ซี.ปาล์ม (2550) จำกัด, บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์ม ออยล์ 2 จำกัด, บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด, บริษัท ทองมงคล อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด และบริษัท ชุมพร เอส.พี. ปาล์มออยล์ จำกัด รวมปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ 101,700 ตัน

พร้อมคาดว่าจะเริ่มลงนามสัญญาในประมาณปลายเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และคาดว่าจะใช้น้ำมันปาล์มดิบ 101,700 ตัน เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหมดภายในเดือนเมษายน 2563 ส่วนน้ำมันปาล์มดิบที่เหลืออีก 32,050 ตัน กฟผ. จะจัดซื้อเพื่อดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบเพื่อยกระดับราคาผลปาล์มตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายนโยบายต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ